Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

HAPPY NEW YEAR 2010

Kính chúc các Anh Chị Em
cùng Quý quyến
Năm mới 2010
vạn sự an khang, thịnh
vượng


Thứ Tư, 28 tháng 10, 2009